Velkommen 🙂

Indkaldelse til generalforsamling.


Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 afholdes skytteforeningens ordinære generalforsamling i klubbens lokaler på Nørrelunden.
Indkomne punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 1. juni. Punkter skal sendes til hojbyskytte@gmail.com

Pga. covid19 vil der være en begrænsning på antal deltagere i lokalet. Derfor skal man tilmelde sig ved at sende en mail til hojbyskytte@gmail.com Bliver man forhindret, skal der ligeså gives besked. Coronapas er påkrævet.


Vel mødt!

Hilsen bestyrelsen
 

 

 

 
 
Læs om klubbens første år i Dansk Skytte Union i det nye nummer af Skyttebladet
 

 

Følg os på Facebook